czwartek, 23 maja, 2024

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5)

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
panele słoneczne dotacje

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing (w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.

Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
     a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
     b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
     c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
     a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
     b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

   3. Urządzenia dodatkowe:
     a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
    b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
    c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
    d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

IV. Ważne zmiany w programie w porównaniu z innymi edycjami:
1. Zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS;

2. Zwiększono liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną;

3. Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.

Złożenie wniosku Rozszerzonego – tylko na elementy dodatkowe

Dotyczy tylko dodatkowych elementów tj. urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.(wskazanie nr wniosku podstawowego w naborze piątym (MP5) lub czwartym (MP4))

Wniosek Rozszerzony – informacje.pdf564.51 KB

Bezkosztowe (net-zero) domy solarne

Projekt domu solarnego – ważne zasady

Jak wygląda solarny dom Martina Lortona?

Kolektory płaskie czy próżniowe (rurowe) – które wybrać? Porównanie typów kolektorów i zasady ich działania.

kolektory płaskie kolektory próżniowe

Jeżeli zdecydujemy się na zakup kolektorów słonecznych, to staniemy przed bardzo trudnym dylematem, jakim jest wybór odpowiedniego modelu kolektora.
Na naszym rynku mamy do wyboru kolektory płaskie i próżniowe. Różnica miedzy tymi kolektorami polega przede wszystkim na zastosowaniu odmiennej izolacji cieplnej. W kolektorach płaskich, izolacją cieplną jest zwykła wełna mineralna, z kolei w kolektorach próżniowych, izolację cieplną stanowi próżnia, która otacza absorber. Tutaj warto zaznaczyć, że próżnia stanowi zdecydowanie skuteczniejszą izolację ciepną, niż wełna mineralna. Dzięki próżni, istotnie eliminowany jest ruch powierza, który ma znaczący udział w stracie ciepła. Między innymi dlatego właśnie, kolektory próżniowe charakteryzują się zdecydowanie wyższą sprawnością pracy, niż konkurencyjne kolektory płaskie.

Wybór rodzaju kolektora jest zadaniem bardzo ciężkim i przed zakupem konkretnego modelu, powinniśmy bardzo dokładnie uwzględnić wszystkie kryteria.
Jak łatwo się domyśleć, dla zdecydowanej większości ludzi, najważniejszym kryterium będzie oczywiście cena, a dokładniej mówiąc koszt inwestycji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami ekonomicznymi.
Przy zakupie droższych kolektorów, może okazać się, że w dłuższej perspektywie zaoszczędzimy sporo pieniędzy i nasz zysk będzie zdecydowanie większy, niż w przypadku tańszych kolektorów. Wyższy koszt zakupu kolektorów próżniowych ma bezpośrednie przełożenie na zdecydowanie wyższe efekty ich codziennej pracy. Inwestując w kolektory próżniowe, możemy znacząco zmniejszyć powierzchnię absorbera tych kolektorów, zwłaszcza w porównaniu z kolektorami płaskimi. Dzięki temu możemy w bardzo prosty sposób zmniejszyć niekorzystną różnicę w cenie kolektorów próżniowych, w stosunku do kolektorów płaskich.

Jeżeli porównujemy kolektory płaskie i próżniowe, wyłącznie uwzględniając kryterium ceny, to szybko przekonamy się, że zdecydowanie korzystniej prezentować będą się oczywiście kolektory płaskie. W chwili obecnej, średnie ceny kolektorów płaskich w Polsce wahają się w granicach 880 zł/m2, z kolei średnia cena kolektorów próżniowych to wydatek rzędu 2182 zł/m2. Kupując nawet najtańsze kolektory próżniowe, będziemy musieli za nie zapłacić więcej, niż za najdroższe kolektory płaskie. Jednak jeżeli porównamy dokładnie efekty ich pracy, to oczywiście najtańszy kolektor próżniowy będzie się charakteryzował wyższymi zyskami ciepła w stosunku do najdroższych kolektorów płaskich. Według specjalistów, inwestując w porządne kolektory próżniowe, możemy się spodziewać zdecydowanie szybszego zwrotu kosztów inwestycji, co dla wielu osób może mieć ogromne znaczenie.

W instalacjach domowych, w zdecydowanej większości przypadków, wystarczające będą kolektory płaskie. Próżniowe kolektory z kolei powinny być lepszym rozwiązaniem, kiedy nie będziemy dysonować wystarczająco dużo ilością miejsca na dachu, do zamontowania kolektorów płaskich. Kolektory próżniowe sprawdzą się również w sytuacjach, kiedy nie będziemy mieli możliwości optymalnego ustawienia kolektorów płaskich pod odpowiednim kontem i w kierunku południowym. Kolektory próżniowe charakteryzują się zdecydowanie lepszymi możliwościami montażu i co najważniejsze, mogą leżeć bezpośrednio na płaskim dachu lub przylegać do ściany naszego budynku. Próżniowe kolektory mogą okazać się również trafniejszą inwestycją w mieszkaniach, o ograniczonym odbiorze ciepła w sezonie letnim.

Warto dodać również, że na naszym rynku oprócz kolektorów płaskich i próżniowych dostępne są również kolektory powietrzne, które jednak z powodu niższej wydajności w pochłanianiu ciepła nie zdobyły sobie w naszym kraju dużej popularności. Dużą wadą kolektorów płaskich są również problemy z ich przechowywaniem. W Polsce kolektory powietrzne wykorzystywane są wyłącznie do suszenia ziarna oraz wielu innych płodów rolnych. Powietrze, jak powszechnie wiadomo, nie zamarza jak woda w niskich temperaturach, dzięki czemu kolektory powietrzne mogą służyć do transportu ciepła w bardzo dużym zakresie temperatur co jest niewątpliwie ich największą zaletą.

Czy opłaca się inwestować w fotowoltaikę?

Czy opłaca się inwestować w fotowoltaikę?
inwestycje oze

Jeżeli interesuje Państwa własna elektrownia fotowoltaiczna, to oczywiście pierwsze pytanie, jakie przyjdzie wam do głowy, będzie brzmieć: czy instalacja fotowoltaiczna będzie nam się opłacać i po jakim czasie będziemy mogli liczyć na realne zysku, w odniesieniu do poniesionych inwestycji? Pytania na temat ekonomiki inwestycji w nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne, pojawiają się bardzo często, a odpowiedź jest bardzo prosta – Tak, opłaca się inwestować w tą technologię, zwłaszcza, że branża ta cały czas się gwałtownie rozwija i co najistotniejsze, możemy liczyć na atrakcyjne dofinansowania w ekologiczną energię.

Farma fotowoltaiczna w dzisiejszych czasach jest opłacalna wyłącznie, jeżeli weźmie się pod uwagę inwestycję długoterminową. Osoby, które pod pojęciem opłacalności rozumieją przede wszystkim szybki zarobek i stosunkowo duże zyski, nie powinni w najbliższych latach inwestować w fotowoltaikę.

W dzisiejszych czasach, własna elektrownia fotowoltaiczna daje zdecydowanie większe zyski, niż obecnie dostępne lokaty.
Systemy fotowoltaiczne charakteryzują się bardzo dużą trwałością, nawet do 30 lat, a co najistotniejsze, po upływie 10 lat możemy liczyć już na odzyskanie pieniędzy, które włożyliśmy w postawienie naszej elektrowni fotowoltaicznej. Bardzo wiele osób w Polsce, inwestuje w fotowoltaikę, jako doskonałe zabezpieczenie emerytalne, które jest zdecydowanie atrakcyjniejsze, niż lokaty i fundusze emerytalne i co najistotniejsze, zdecydowanie bardziej zyskowne.

Warto wspomnieć również, że fotowoltaika może okazać się również wspaniałą inwestycją, kiedy zdecydujemy się na zakup paneli fotowoltaicznych na kredyt. Taka inwestycja oczywiście generować będzie nam mniejsze zyski, ale dla wielu osób, zwłaszcza tych, które nie posiadają oszczędności, może okazać się bardzo interesująca. Inwestując w fotowoltaikę na kredyt, możemy spodziewać się pierwszych zysków już po 15 latach.

Na naszym rynku dostępnych jest bardzo wiele profesjonalnych firm, które dokładnie mogą pomóc nam obliczyć, czy inwestycja w fotowoltaikę będzie nam się opłacać i z jakich technologii dostępnych na rynku najlepiej skorzystać, aby nasz zysk był jak największy. Profesjonalny model biznesowy i fachowa pomoc specjalistów, którzy dokonają dokładnej analizy, może być naprawdę bardzo korzystna i co najważniejsze, dzięki niej unikniemy wielu pułapek, które czekają na niedoświadczonych inwestorów.
Jeżeli decydujemy się już na inwestycję w energię słoneczną, to powinniśmy korzystać wyłącznie z pomocy doświadczonych i cenionych firm, co oczywiście oznacza, że powinniśmy kupić markowe panele fotowoltaiczne z rzetelnego źródła. Na naszym rynku istnieje wielu producentów, którzy oferują chińskie panele fotowoltaiczne, które niestety nie zawsze mogą okazać się dla nas bezpieczną inwestycją.

Fotowoltaika w chwili obecnej jest niewątpliwie jedną z najprężniej i zarazem najszybciej rozwijającą się dziedziną technologiczną w naszym kraju. Obecnie nie jest to już tylko technologia rozwijana w zaciszu laboratoriów naukowych, ale jest to technologia, która z dnia na dzień puka do drzwi coraz większego grona obywateli w naszym kraju. Pomimo tego, że koszt instalacji fotowoltaicznej jest w dalszym ciągu bardzo duży, a same urządzenia nie są jeszcze w 100% efektywne, to fotowoltaika zdobywa coraz większą popularność i może liczyć na coraz więcej swoich zwolenników. W najbliższych latach, największe laboratoria na świcie, będą zapewne się głowić, w jaki sposób zwiększyć wydajność baterii słonecznych, przy jak największym zmniejszeniu jej ceny, tak aby z technologii tej mógł korzystać każdy człowiek.

Fotowoltaika swoją największą szansę widzie przede wszystkim w zastosowaniu nowych materiałów, a dokładniej mówiąc w zastosowaniu specjalnych nanomateriałów – nanokryształów krzemu oraz materiałów dwuwymiarowych, takich jak np. grafen o którym w naszym kraju w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Według specjalistów ogniwa słoneczne 3 generacji powinny zawitać do nas na przestrzeni kilku najbliższych lat.

Od czego zależy cena paneli fotowoltaicznych?

od czego zależy cena paneli fotowoltaicznych
panele fotowoltaiczne cena

W dzisiejszych czasach, cenę paneli fotowoltaicznych podaje się za W/peek i najczęściej waha się ona w przedziale od 0,6 euro do 1,2 euro za W. Standardowe zestawy fotowoltaiczne cena za 250 W waha się więc w granicach 650 zł za najtańsze produkty, do kwoty 1400 zł za markowe panele monokrystaliczne z najwyższej światowej półki.

Cena paneli fotowoltaicznych uzależniona jest w dużej mierze od technologii oraz surowców, z jakich jest wykonana. To właśnie z uwagi na bardzo dużą mnogość różnych technologii i wielu różnych producentów, mamy na rynku bardzo wiele modeli paneli fotowoltaicznych o różnych cenach. Specjaliści zalecają, aby podczas zakupu kierować się stosunkiem ceny naszych paneli do ich jakości. Przez samym zakupem warto sprawdzić, czy nasze panele fotowoltaiczne mogą pochwalić się odpowiednimi certyfikatami i czy parametry naszego panelu fotowoltaicznego, wpływające na uzysk energii, są na odpowiednim poziomie. Decydując się na zakup paneli fotowoltaicznych, warto sprawdzić również, czy producent naszych paneli prowadzi dystrybucję w Polsce i czy gwarantuje serwis w naszej miejscowości. Warto również sprawdzić jaka jest dokładna cena naszego panelu w przeliczeniu na kWh wyprodukowanej energii.

Niestety, jak dokładnie się rozejrzymy na naszym rynku, instalacja fotowoltaiczna cena nie należy do najniższych i ogniwa fotowoltaiczne, które są dostępne na naszym rynku, są drogie. W Polsce dominują przede wszystkim produkty zachodnie, które najczęściej pochodzą z Niemiec. W naszym kraju bardzo często spotkać można również kiepskiej jakości urządzenia chińskie, których jednak cena jest bardzo kusząca. Na szczęście na naszym rynku powoli zaczynają pojawiać się również polscy producenci, którzy starają się jak najlepiej tylko się da wypełnić niszę produktów dobrej jakości za przyzwoitą cenę.

Ogniwa fotowoltaiczne są dość drogie pomimo tego, że ich cena z roku na rok cały czas maleje. Według specjalistów, przy obecnych cenach, okres zwrotu inwestycji wynosi 10 lat, co dla sporej ilości potencjalnych klientów, w dalszym ciągu jest bardzo mało kuszące. Cecha ta jest jednak w pewny sposób rekompensowana poprzez bardzo długą żywotność ogniw fotowoltaicznych. Renomowane panele fotowoltaiczne powinny nam sprawnie służyć przynajmniej 30 lat co oznacza, że przez 20 lat będziemy mogli liczyć na zyski.

Przed wyborem paneli fotowoltaicznych warto wziąć pod uwagę również możliwości montażowe. Do ceny instalacji fotowoltaicznych musimy doliczyć również cenę ich montażu, która może być zależna od konstrukcji naszych dachów oraz innych przestrzeni. Należy pamiętać, że nie wszystkie panele fotowoltaiczne będzie można zamontować na naszym dachy, aby spełniały one w 100% swoją rolę.

W chwili obecnej cena paneli fotowoltaicznych stanowi od 38% do nawet 50% całości inwestycji w panele słoneczne. Warto wiedzieć również, że z im większą inwestycją mamy do czynienia, tym wyższy procentowy udział paneli fotowoltaicznych w koszcie finalnym. Jak widać, wybór paneli fotowoltaicznych ma bardzo duże znaczenie, dlatego też warto bardzo dokładnie zastanowić się nad ich wyborem. Warto pamiętać również, że panele fotowoltaiczne montowane będą głównie na naszych dachach, dlatego też muszą one być również estetyczne.

Obecnie na naszym rynku mamy 3 główne rodzaje modułów fotowoltaicznych. Pierwsze z nich to najpopularniejsze i jednocześnie najtańsze moduły wykonane z krzemu krystalicznego. Drugie to moduły cienkowarstwowe CIGS, które charakteryzują się zdecydowanie większą wydajnością w sezonie zimowym. Ostatnim, najdroższym dostępnym modułem jest tellurek kadmu, który ze względu na swoją wysoką cenę stosowany jest przede wszystkim w dużych instalacjach przemysłowych.

W chwili obecnej producenci starają się znaleźć złoty środek pomiędzy jakością, a kosztami produkcji. Coraz częściej na naszym rynku możemy spotkać panele fotowoltaiczne, w których to elementy miedziowe zastąpiono tańszymi elementami aluminiowymi.Panele fotowoltaiczne cena z aluminiowymi absorberami oraz aluminiowymi profilami do transportowania płynu są zdecydowanie tańszym rozwiązaniem, które wcale nie powoduje, że jakość samych paneli drastycznie spada. Produkcja aluminiowych konstrukcji stała się opłacalna dzięki nowoczesnej technologii klejenia, a dokładniej mówiąc dzięki specjalnym silikonom odpornym nawet na bardzo wysokie temperatury. Jeżeli chcą Państwo zaoszczędzić nieco na instalacjach fotowoltaicznych i nie stracić na ich jakości to warto skorzystać właśnie z takich rozwiązań.

Jak działa system fotowoltaiczny

Jak działa system fotowoltaiczny
system fotowoltaiczny

Czym są panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne to najprościej mówiąc pojedyncze ogniwa solarne, których najważniejszym zadaniem jest generowanie napięcia elektrycznego w momencie kiedy padają na nie promienie słoneczne. Proces ten nazywa się fotowoltaiką i opiera się w dużej mierze na specjalnych materiałach, z których wykonane są wszystkie ogniwa solarne. W panelach forowoltaicznych najczęściej wykorzystywany jest krzem, który jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków na ziemi obok tlenu. Pomimo tego, że krzem jest niemalże niewyczerpalnym i bardzo tanim surowcem to nowoczesne systemy fotowoltaiczne nie należą do najtańszych. Wysoka cena paneli fotowoltaicznych wynika z faktu, że krzem przed zastosowaniem w branży fotowoltaicznej musi być najpierw poddany wielu skomplikowanym procesom obróbki.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych

W chwili obecnej największą popularnością cieszą się panele PV, które produkowane są głównie na bazie krzemu. W kategorii tej możemy wyróżnić przede wszystkim panele monokrystaliczne i coraz popularniejsze panele polikrystaliczne. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się natomiast panele słoneczne oparte na technologii cienkowarstwowej. Według najnowszych danych w Polsce jak i zresztą na całym świecie w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych najczęściej stosuje się baterie słoneczne o maksymalnej mocy od 250Wp do 300Wp.

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne wykonane są w całości z monolitycznego kryształu krzemu. Urządzenia tego typu charakteryzują się zdecydowanie większą sprawnością, niż klasyczne panele polikrystaliczne, co w praktyce przekłada się na zdecydowanie mniejszą powierzchnię wymaganą do zainstalowania niż w przypadku konkurencyjnych paneli o identycznej mocy. Według przeprowadzonych statystyk panele polikrystaliczne mogą pochwalić się sprawnością rzędu 15%, z kolei panele monokrystaliczne cechują się sprawnością rzędu 18%.

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne wykonane są ze specjalnego sprasowanego bloku wykrystalizowanego krzemu. Panele polikrystaliczne są zdecydowanie tańszą alternatywą zwłaszcza gdy porówna się je z panelami  monokrystalicznymi. Warto dodać również że panele tego typu charakteryzują się tylko nieco gorszą wydajnością.

Panele amorficzne (zwane również panelami cienkowarstwowymi) są w chwili obecnej najtańszą technologią PV. Urządzenia tego typu charakteryzują się przede wszystkim bardzo niską masą własną oraz stosunkowo dużą elastycznością dzięki czemu nie wymagają dodatkowej wzmacniającej ramy. Największą wadą paneli amorficznych jest bardzo duża powierzchnia potrzebna do uzyskania identycznej mocy jak w przypadku paneli wykonany z krzemu. W dzisiejszych czasach panele amorficzne w związku z bardzo niskimi współczynnikiem temperaturowym najczęściej wykorzystywane są w pustynnych i gorących klimatach.

Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Na naszym rynku dostępne są w chwili obecnej dwie główne grupy ogniw fotowoltaicznych. Pierwsze z nich stanowią moduły monokrystaliczne, a drugie moduły polikrystaliczne. Moduły fotowoltaiczne, które wytworzone zostały z z ogniw monokrystalicznych charakteryzują się w chwili obecnej największą sprawnością oraz bardzo dużą żywotnością (do 30 lat). Moduły polikrystaliczne z kolei produkowane są w zdecydowanie korzystniejszym ekonomicznie procesie. Warto również wyraźnie zaznaczyć, że sprawność ogniw polikrystalicznych wcale znacząco nie odbiega od sprawności ogniw monokrystalicznych.

Jak działa system fotowoltaiczny

Działanie systemów fotowoltaicznych jest zdecydowanie prostsze do zrozumienia niż mogłoby to się wydawać na pierwszy rzut oka. Ogniwa fotowoltaiczne, które zawarte są w panelach słonecznych pod wpływem ogólnodostępnej energii słonecznej podlegają efektowi fotowoltaicznemu, dzięki któremu powstaje prąd stały. Przy pomocy specjalnego inwertera prąd stały zostaje przekształcony w prąd zmienny. Prąd z inwertera charakteryzuje się nieco większą częstotliwością dzięki czemu najpierw wykorzystywany jest prąd z instalacji PV, a dopiero później prąd z sieci. Nadmiar uzyskanego prądu może być odsprzedawany elektrowni poprzez specjalne liczniki dwukierunkowe. Po całkowitym wyczerpaniu prądu z systemów fotowoltaicznych zostaniemy automatycznie przerzuceni na prąd z sieci publicznej.

Jaka jest sprawność ogniw fotowoltaicznych?

jaka jest sprawność paneli fotowoltaicznych
kolektory słoneczne sprawność

Sprawność systemów fotowoltaicznych

Sprawność ogniw fotowoltaicznych uzależniona jest przede wszystkim od surowców z jakich są wykonane oraz od jakości ich wykonania. W chwili obecnej sprawność najpopularniejszych ogniw fotowoltaicznych wykonanych z krzemu monokrystalicznego kształtuje się na poziomie 14% – 17%. Nieco gorzej prezentują się ogniwa fotowoltaiczne multikrystaliczne, których sprawność waha się w granicy 13% – 16%. Warto zaznaczyć również, że na naszym rynku można kupić również nowoczesne panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o sprawności 20%. Niestety ogniwa te ze względu na bardzo duże koszty wytwarzania cieszą się bardzo niewielką skalą produkcji.

Należy pamiętać również, że sprawność ogniw fotowoltaicznych zmniejsza się zawsze wraz ze wzrostem temperatury. Dzięki porządnej wentylacji możemy oczywiście zminimalizować to zjawisko. Systemy fotowoltaiczne bez wentylacji mogą przynieść nam straty nawet rzędu 5%, między innymi dlatego właśnie przed zakupem paneli fotowoltaicznych powinniśmy upewnić się, czy nasze panele posiadają odpowiednie wentylacje. Według specjalistów przy bardzo dużych temperaturach można przyjąć, że za każdy 1°C zmniejsza się sprawność naszych systemów o 0,5%. Przykładowo jeżeli temperatura naszych ogniw zwiększy się z 25°C do 55°C to sprawność naszych ogniw spadnie aż o 15%.

Moc znamionowa ogniw fotowoltaicznych i wpływ temperatury

Znamionowa moc elektryczna wszystkich ogniw fotowoltaicznych podawana jest przez producentów zawsze dla temperatury 25°C. Nasze baterie dachowe najczęściej pracują przy temperaturze 55-75 °C, co może spowodować spadek mocy w granicach 12-25 % wartości znamionowej. W chwili obecnej firmy produkujące ogniwa fotowoltaiczne prześcigają się między sobą, aby uzyskać jak największą sprawność swoich urządzeń. Naukowcy cały czas pracują nad rozmaitymi technologiami, z którymi związane są bardzo duże nadzieje nie tylko w branży fotowoltaicznej. Warto już dziś śledzić bardzo dokładnie najnowsze nowinki na temat perowskitów, kropek kwantowych, czy też światłoczułych barwników, które mogą w niedalekiej przyszłości być wykorzystane w ogniwach fotowoltaicznych i znacząco poprawić ich sprawność.

Sprawność ogniw fotowoltaicznych

Oprócz sprawności naszego systemu fotowoltaicznego, bardzo często określa się również indywidualną sprawność pojedynczych ogniw instalacji. Sprawność pojedynczego ogniwa instalacji najprościej mówiąc jest to procentowa wartość naszej energii elektrycznej, którą uzyskaliśmy z poszczególnego ogniwa w stosunku do całej energii słonecznej, która dociera do ogniwa. Wraz z bardzo gwałtownym rozwojem nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych bardzo szybko zwiększała się również sprawność pojedynczych ogniw. Pierwsze ogniwa (1960 rok) posiadały 19 mm średnicy i charakteryzowały się sprawnością rzędu 6% – 7%. Już zaledwie pięć lat później średnica ogniw wzrosła do 30 mm, a sprawność osiągnęła poziom 9%. W latach 70-tych średnica ogniw wynosiła już 57mm, a sprawność pojedynczych ogniw wahała się w granicy 12,5%. W dzisiejszych czasach pojedyncze ogniwa mogą pochwalić się sprawnością na poziomie 25%.

Prosument 2015 – dofinanowanie mikroinstalacji OZE

Prosument 2015 - dofinanowanie mikroinstalacji OZE
dotacje na kolektory słoneczne

W lutym 2014 r. wystartował program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument”, czyli program dopłat do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Program różni się od wsparcia realizowanego w latach 2010-2014. Najistotniejsze zmiany dotyczą przedmiotu inwestycji i instytucji finansujących. Program kończący się w grudniu 2014 r. pozwalał na uzyskanie dofinansowania wyłącznie na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a jednostką pośredniczącą był Bank Ochrony Środowiska.

W nowym programie o dotację mogą ubiegać się:

– osoby fizyczne,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków dla gmin rozpoczął się w maju 2014 r.  Od lipca 2014 r. wnioski o dofinansowanie mogły składać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Uzyskanie dofinansowania przez osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będzie możliwe po zakończeniu przez NFOŚiGW procedury naboru banków zainteresowanych pośredniczeniem we wdrażaniu programu Prosument. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od banków planowane jest na początek stycznia 2015 r. Przewidywany okres naboru wynosi 30 dni. Po zakończeniu naboru wykaz banków zostanie umieszczony na stronie internetowej NFOŚiGW 5 lutego 2015 r. Trudno powiedzieć od kiedy realnie rozpocznie się przyjmowanie wniosków od podmiotów zainteresowanych dofinansowaniem. Osoby fizyczne mogą starać się również o dofinansowanie za pośrednictwem WFOŚiGW, ale ze względu na niewielką ilość jednostek (6), które podpisały umowy w NFOŚiGW zapewne łatwiejsze będzie uzyskanie dotacji za pośrednictwem banku.

Podstawowe zasady programu „Prosument”:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Na co można dostać dotację z programu „Prosument”:

20% dotacji można otrzymać na:
– źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
– pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
– kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

40% dotacji można otrzymać na:
– systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
– małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, – mikrokogenerację – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Czy dostanę dofinansowanie, jeśli chcę zamontować wyłącznie kolektory słoneczne?

Nie otrzymamy dofinansowania, jeśli chcemy zamontować wyłącznie kolektory słoneczne (źródło ciepła). Otrzymamy dofinansowanie, jeśli razem z kolektorami słonecznymi zainstalujemy również urządzenie do produkcji energii elektrycznej (zestawy fotowoltaiczne).

Od kiedy dotacja będzie zmniejszona?

Dla umów o dofinansowanie zawartych w latach 2014-2015 dotacja będzie wynosić 20-40%. Realizacja przedsięwzięcia musi się zakończyć w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy. Dopiero umowy podpisane w 2016 r. będą objęte niższym dofinansowaniem.

Czy można otrzymać tylko dotację, bez pożyczki?

Nie można otrzymać wyłącznie samej dotacji, bez pożyczki. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem dotrzymania limitów określonych w programie (maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych oraz maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany), w tym:

  • 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju źródła energii) – w formie dotacji
  • pozostała część do 100% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki preferencyjnej.