poniedziałek, Listopad 20, 2017
Program Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Ogromne wsparcie dla odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

W Polsce funkcjonuje wiele rozwiązań wspierających inwestycje w odnawialne źródła energii. Programy popularyzujące OZE są skierowane do różnorakich podmiotów, m.in. samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw czy uczelni. Jednym...