środa, 24 lipca, 2024
Program Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój...

0
Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za...