Strona główna Dofinansowanie inwestycji OZE Prosument 2015 – dofinanowanie mikroinstalacji OZE

Prosument 2015 – dofinanowanie mikroinstalacji OZE

2286

W lutym 2014 r. wystartował program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument”, czyli program dopłat do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Program różni się od wsparcia realizowanego w latach 2010-2014. Najistotniejsze zmiany dotyczą przedmiotu inwestycji i instytucji finansujących. Program kończący się w grudniu 2014 r. pozwalał na uzyskanie dofinansowania wyłącznie na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a jednostką pośredniczącą był Bank Ochrony Środowiska.

W nowym programie o dotację mogą ubiegać się:

– osoby fizyczne,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków dla gmin rozpoczął się w maju 2014 r.  Od lipca 2014 r. wnioski o dofinansowanie mogły składać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Uzyskanie dofinansowania przez osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będzie możliwe po zakończeniu przez NFOŚiGW procedury naboru banków zainteresowanych pośredniczeniem we wdrażaniu programu Prosument. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od banków planowane jest na początek stycznia 2015 r. Przewidywany okres naboru wynosi 30 dni. Po zakończeniu naboru wykaz banków zostanie umieszczony na stronie internetowej NFOŚiGW 5 lutego 2015 r. Trudno powiedzieć od kiedy realnie rozpocznie się przyjmowanie wniosków od podmiotów zainteresowanych dofinansowaniem. Osoby fizyczne mogą starać się również o dofinansowanie za pośrednictwem WFOŚiGW, ale ze względu na niewielką ilość jednostek (6), które podpisały umowy w NFOŚiGW zapewne łatwiejsze będzie uzyskanie dotacji za pośrednictwem banku.

Podstawowe zasady programu „Prosument”:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Na co można dostać dotację z programu „Prosument”:

20% dotacji można otrzymać na:
– źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
– pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
– kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

40% dotacji można otrzymać na:
– systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
– małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, – mikrokogenerację – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Czy dostanę dofinansowanie, jeśli chcę zamontować wyłącznie kolektory słoneczne?

Nie otrzymamy dofinansowania, jeśli chcemy zamontować wyłącznie kolektory słoneczne (źródło ciepła). Otrzymamy dofinansowanie, jeśli razem z kolektorami słonecznymi zainstalujemy również urządzenie do produkcji energii elektrycznej (zestawy fotowoltaiczne).

Od kiedy dotacja będzie zmniejszona?

Dla umów o dofinansowanie zawartych w latach 2014-2015 dotacja będzie wynosić 20-40%. Realizacja przedsięwzięcia musi się zakończyć w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy. Dopiero umowy podpisane w 2016 r. będą objęte niższym dofinansowaniem.

Czy można otrzymać tylko dotację, bez pożyczki?

Nie można otrzymać wyłącznie samej dotacji, bez pożyczki. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem dotrzymania limitów określonych w programie (maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych oraz maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany), w tym:

  • 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju źródła energii) – w formie dotacji
  • pozostała część do 100% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki preferencyjnej.